Informujemy, że w dniu 30.07.2014 w godzinach 7.00-10.00 może nastąpić przerwa w dostępie do stron WWW oraz aplikacji online. (Zamknij komunikat)

Europass dla pracodawców

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego Krajowe Centrum Europass oraz Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci organizuje cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Cechów i Spółdzielni.

W trakcie spotkań zostaną przedstawione korzyści wynikające z posiadania dokumentów Europass, a także ich rola w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz zasady programu Leonardo da Vinci.

Terminy spotkań:

16 listopada - Wielkopolskia Izbia Rzemieślnicza w Poznaniu

17 listopada - Dolnośląskia Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

25 listopada - Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie

27 listopada - Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

01 grudnia - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

09 grudnia - Izbie Rzemieślnicza w Rzeszowie

09 grudnia - Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

11 grudnia - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

15 grudnia - Izba Rzemieślnicza w Opolu

16 grudnia - Pomorska Izba Rzemieślnicza w Gdańsku