Europass dla pracodawców

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego Krajowe Centrum Europass oraz Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci organizuje cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Cechów i Spółdzielni.

W trakcie spotkań zostaną przedstawione korzyści wynikające z posiadania dokumentów Europass, a także ich rola w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz zasady programu Leonardo da Vinci.

Terminy spotkań:

16 listopada - Wielkopolskia Izbia Rzemieślnicza w Poznaniu

17 listopada - Dolnośląskia Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

25 listopada - Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie

27 listopada - Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

01 grudnia - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

09 grudnia - Izbie Rzemieślnicza w Rzeszowie

09 grudnia - Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

11 grudnia - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

15 grudnia - Izba Rzemieślnicza w Opolu

16 grudnia - Pomorska Izba Rzemieślnicza w Gdańsku